2018. Aug. 17

阿姆斯特丹中央車站 Amsterdam Centraal Station

amsterdam centraal station.jpg

amsterdam centraal station2.jpg

阿姆斯特丹中央車站,荷蘭最主要的鐵路轉運站,建築採哥德式及文藝復興風格
 

全站熱搜

emillyfeng 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()