2018. Apr. 30

Russian Samovar

russian samovar

russian samovar2  

2014. Oct. 31

RU_tea.jpg  

RU_tea2.jpg  

2011. Dec 2 

俄羅斯的飲茶文化 茶炊

Ru tea time.jpg 

Ru tea time2.jpg  

俄羅斯茶文化 самовар

幾乎每個家庭裡都有的茶炊

茶炊泛指燒水壺

上頭可放茶壺通常是銅制

內部可放木炭保溫性非常好

 

 

    全站熱搜

    emillyfeng 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()