2014. May. 27

Bouzov 捷克波佐夫城堡

bouzov.jpg  

bouzov2.jpg  

古世紀的波佐夫古堡

電影金玫瑰洞的拍攝地

有五十八公尺的高塔

 

全站熱搜

emillyfeng 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()