2018. Jan. 10

昌德宮 Changdeokgung Palace

changdeokgung palace changdeokgung palace2  

朝鮮五大宮殿之一
1997年被列入世界文化遺產

    全站熱搜

    emillyfeng 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()