2018. Jan. 10

昌德宮 Changdeokgung Palace

changdeokgung palace changdeokgung palace2  

朝鮮五大宮殿之一
1997年被列入世界文化遺產

全站熱搜

emillyfeng 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()